DIE EON MÜLLER FONDS

Eon Müller was ’n pragtige, negejarige blondekop in graad 3 by Laerskool Bellville-Noord.
Tipies seun was hy lief vir die natuur. Spinnekoppe, goggas en ander gediertes was gereeld “speelgoed” in sy slaapkamer. Hy het ook ’n besondere kunstalent gehad.

Op 2 September 1994 het Eon tydens Boomplantdag ’n boom by die skool geplant.
Dieselfde aand – slegs ’n paar meter vanwaar hy vroeër die dag sy boom geplant het –
het Eon tragies gesterf toe ’n polisie-uitstalling wat deel van ’n skoolbasaar was, skeefgeloop het.
’n Gedenksteen is later op hierdie plek opgerig.

Die boompie het intussen ’n groot boom geword wat op warm somersdae heerlike skadu verskaf aan
leerlinge gedurende pousetye, asook aan toeskouers by krieketwedstryde.
Die skool herdenk die gebeurtenis jaarliks deur blomme by die gedenksteen te plaas en die
graad 7-leerlinge te vertel wat op daardie lentedag in 1994 op die plek gebeur het.

Ter nagedagtenis aan Eon Müller het die skool se beheerliggaam dit ook goed gedink om ’n
Eon Müller-fonds ten bate van behoeftige leerlinge in Bellville-Noord te stig. Skool- en sportklere,
skryfbehoeftes en ander benodigdhede word op hierdie manier aan sulke leerlinge verskaf.
Die skool begroot jaarliks vir die fonds, maar sekere ouers en belangstellendes – meestal annoniem –
skenk  ook maandeliks geld om die fonds te versterk. 

Aan die einde van sekere kwartale kan die leerders met gewone klere skool toe gaan,
in ruil vir ’n donasie van R5 wat ook vir die fonds aangewend word. Enigiemand wat tot die fonds wil bydra,  
kan die geld direk in die skool se bankrekening inbetaal.

Bankbesonderhede: Laerskool Bellville-Noord;
ABSA Tjekrekening: 1450 4905 51; Takkode 632005;
Verwysing: Donasie - Eon Müllerfonds